Kdo si hraje, nezlobí.
Cheaty
Abecední seznam
Ost.ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Halloween - cheaty

V průběhu hraní hry Halloween stiskněte klávesu ~, čímž otevřete konzoli, do které můžete zadávat následující cheaty pro aktivaci příslušných funkcí:
god - nesmrtelnost
version - vrácení do původní verze hry
map - načte další mapu
mapcomplete - označí mapu jako dokončenou
noclip - procházení zdí
respawn - přivolá monstra
monster - odvolá monstra
developer - vývojářský mód
record - zapne nahrávání záznamu
stoprecord - vypne nahrávání záznamu
play - přehraje záznam
stopplay - vypne přehrávání záznamu
musictrack - změní interpreta který hraje
prestrack - vrátí minulého interpreta
drawface - zapne textury
drawtris - zobrazení sekce map
drawgun - zapne zobrazení zbraní
drawportal - zapne portály a dveře
drawnormal - zobrazí zeď normálně
pview - pohled z třetí osoby nebo statický pohled
drawbound - upozorní na skryté objekty
drawcell - upozorní na individuální články
fov - změní pole pohledu
jumpstep - změní výšku skoku
groundacc - zrychlení na základě
groundslow - zpomaluje rychlost na základ
gravity - gravitace
exit - ukončí hru
maxspeed - maximální rychlost
airacc - zrychlení ve vzduchu
airslow - zpomalení ve vzduchu
soundsys - změní aktuální použitý zvukový systém
bombslow - rychlost u které zpomalují bomby
musicvol - meziherní hudební hlasitost
soundvol - meziherní hlasitost zvuků
autoswitch - automaticky přepínání zbraňového režimu
fullscreen - přepínání mezi plnou obrazovkou a oknem
colordepth - změní bitovou hloubku
videomode - změní video mód
statutbar - zapne HUD display
animspeed - animační rychlost
lightmap - zapne mapující světlo
renderent - ztvárnění entit
directstart - přímý začátek
nocsript - zapne skryptování v enginu
resetgame - restartuje vnitřní status hry
saveconfig - uloží současnou konfiguraci do souboru
loadconfig - nahraje současnou konfiguraci ze souboru
picmip - změní množství pixelů během mipmappingu
gamma - změní gamma osvětlení
drawfsp - ukáže snímkování za sekundu
invertmouse - převrátí ovládání myší

Názvy map k použití k příkazům:
h1m0
h1m1
h1m2
h1m4
h1m5
h1m6
h1m7
h1m8
h1m9
mapbonus1
mapbonus2

Cheaty pro jiné hry:
Minecraft
Hypotéka
Vietcong
Luxor
The Sims 3
Hadi
Diablo
Spore
Age of Empires 3
Gothic 2

Další stránky:
Rychlost v různých situacích.
Velká čínská zeď, víc než na kameni kámen.
Kočka honí myš


Přejít na titulní stránku portálu který přináší informace