Kdo si hraje, nezlobí.
Cheaty
Druh hry
Abecední seznam
Ost.ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Halloween - cheaty

V průběhu hraní hry Halloween stiskněte klávesu ~, čímž otevřete konzoli, do které můžete zadávat následující cheaty pro aktivaci příslušných funkcí:
god - nesmrtelnost
version - vrácení do původní verze hry
map - načte další mapu
mapcomplete - označí mapu jako dokončenou
noclip - procházení zdí
respawn - přivolá monstra
monster - odvolá monstra
developer - vývojářský mód
record - zapne nahrávání záznamu
stoprecord - vypne nahrávání záznamu
play - přehraje záznam
stopplay - vypne přehrávání záznamu
musictrack - změní interpreta který hraje
prestrack - vrátí minulého interpreta
drawface - zapne textury
drawtris - zobrazení sekce map
drawgun - zapne zobrazení zbraní
drawportal - zapne portály a dveře
drawnormal - zobrazí zeď normálně
pview - pohled z třetí osoby nebo statický pohled
drawbound - upozorní na skryté objekty
drawcell - upozorní na individuální články
fov - změní pole pohledu
jumpstep - změní výšku skoku
groundacc - zrychlení na základě
groundslow - zpomaluje rychlost na základ
gravity - gravitace
exit - ukončí hru
maxspeed - maximální rychlost
airacc - zrychlení ve vzduchu
airslow - zpomalení ve vzduchu
soundsys - změní aktuální použitý zvukový systém
bombslow - rychlost u které zpomalují bomby
musicvol - meziherní hudební hlasitost
soundvol - meziherní hlasitost zvuků
autoswitch - automaticky přepínání zbraňového režimu
fullscreen - přepínání mezi plnou obrazovkou a oknem
colordepth - změní bitovou hloubku
videomode - změní video mód
statutbar - zapne HUD display
animspeed - animační rychlost
lightmap - zapne mapující světlo
renderent - ztvárnění entit
directstart - přímý začátek
nocsript - zapne skryptování v enginu
resetgame - restartuje vnitřní status hry
saveconfig - uloží současnou konfiguraci do souboru
loadconfig - nahraje současnou konfiguraci ze souboru
picmip - změní množství pixelů během mipmappingu
gamma - změní gamma osvětlení
drawfsp - ukáže snímkování za sekundu
invertmouse - převrátí ovládání myší

Názvy map k použití k příkazům:
h1m0
h1m1
h1m2
h1m4
h1m5
h1m6
h1m7
h1m8
h1m9
mapbonus1
mapbonus2

Cheaty pro jiné hry:
Minecraft
Hypotéka
Vietcong
Luxor
The Sims 3
Hadi
Diablo
Spore
Age of Empires 3
Gothic 2

Další stránky:
Rychlost v různých situacích.
Velká čínská zeď, víc než na kameni kámen.
Kočka honí myš

Nejoblíbenější cheaty
Nejnovější cheaty

Přejít na titulní stránku portálu který přináší informace Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.