Kdo si hraje, nezlobí.
Cheaty
Abecední seznam
Ost.ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Homeworld - cheaty

Hru můžete spustit s těmito parametry:
/debug- zapne debug mód
/nodebugInt- vypne přerušení (int 3) po Fatal erroru
/noBG- vypne galaktické pozadí
/noCompPlayer- vypne standartní CPU hráče
/notactics- vypne taktiku
/noretreat- vypne taktiku pro ústup
/disableAVI- vypne filmové sekvence
/heap- nastaví velikost globální paměťové úložny
/prepath- nastaví velikost globální paměťové úložny
/CDpath- nastaví cestu k CD-ROMu
/freemouse- stiskněte F11 pro volný pohyb myši
/ignoreBigfiles- nepoužije nic z velkého souboru
/logFileLoads- vytvoří záznam o nahraných datových souborech
/disableKatmai- nepoužijte KNI ani v případě detektované podpory
/forceKatmi- použijte KNI i když je detektována nepodpora
/noSound- vypne všechny zvukové efekty
/noSpeech- vypne všechny dabované hlášky
/reverseStereo- prohodí levý a pravý audio kanál
/waveout- přímý mixer do Waveoutu
/dsound- přímý mixer při výstupu do DirectSound driveru
/noFilter- vypne bilineární filtrování textur
/noSmooth- nepoužije polygonový smoothing
/nilTexture- nenahrajte textury
/NoFETextures- nenahraje textury
/stipple- zapne Stipple Alpha (při softwarovém renderu)
/noShowDamage- vypne efekty poškozené lodi
/sw- resetujte nastavení renderovacího systému
/fullscreen- spustí hru v celoobrazovém zobrazení se softwerovým renderováním
/window- spustí hru v okně
/noBorder- okno bude bez rámečku
/640- rozlišení 640x480 (normální)
/800- rozlišení 800x600
/1024- rozlišení 1024x768
/1280- rozlišení 1280x1024
/1600- rozlišení 1600x1200
/d16- 16 bitové barvy
/d24- 24 bitové barvy
/d32- 32 bitové barvy
/truecolor- zkusí 24 bitový mód před 15 nebo 16 bitovým
/slowBlits- použijte pomalé vykreslování
/device- vybere GL zařízení dle jména (sw, fx, d3d)
/gl- nastaví OpenGL jako standartní renderovadlo
/d3d-- nastaví Direct3d jako renderovadlo
/nohint- vypne podporu OpenGL pro prespektivu
/noPause- zabrání hru pauznout pomocí Alt+Tab
/noMinimize- zabrání minimalizaci pomocí Alt+Tab
/gunlines- ukáže trajektorii palby
/lightLines- ukáže linii světla v debug módu
/boxes- renderuje hranici přídě na lodích
/textFeedback- umožní textovou odezvu v herních pžíkazech
/airplayerLog- umožní logování AI hráčů
/determCompPlayer- CPU hráči jsou určitelní
/gatherStats- umožní shromáždění statistik
/captaincyLogOff- vypne kapitánský log soubor
/captaincyLogOn- zapne kapitánský log soubor
/logOff- vypne síťový log soubor
/logOn- zapne síťový log soubor
/logOnVerbose- zapne mnohomluvný síťový log soubor
/statLogOn- generuje herní statistiku do log souboru
/intOnSync- generuje Int 3 když vznikne synchronizační chyba
/debugSync- průběžně ukládá hru a zaznamenává packety
/forceLAN- umožní LAN hru nezávisle na verzi
/testNIS- umožní NIS testovací mód pomocí (nisFile)
/testNISScript- umožní NIS testovací od pomocí (ScriptFile)
/demoRecord- zaznamená demo
/demoPlay- přehraje demo
/packetRecord- nahraje packety multiplayerové hry
/packetPlay- přehraje demo
/disablePacking- nepoužijte pakované textury, pokud je to možné
/smCentreCamera- centruje SM svštový plán v okolo O, O, O
/closeCaptioned- blízké zachytávání

V multiplayeru si můžete klávesami doprava a doleva přehazovat různé hudební stopy.

Velké nepřátelské lodě poškodíte mnohem lépe shora než zespoda, proto nemarněte čas ničením lodí zespoda.

Cheaty pro jiné hry:
Caesar
Lords of Magic
Neverwinter Nights
Jagged Alliance
The Sims 3
Vietcong
Spore
Hypotéka
Deadlock
Minecraft
Fallout 3
Magic: The Gathering

Další stránky:
Lodě


Přejít na titulní stránku portálu který přináší informace