Kdo si hraje, nezlobí.
Cheaty
Druh hry
Abecední seznam
Ost.ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

System Shock 2 - cheaty

Stiskněte klávessy Shift + . pro otevření zadávací konzole, do které napište jeden z těchto kódů a potvrďte ho klávesou Enter:

ubermensch - maximální statistika
show_version - zobrazí číslo verze
summon_obj <jméno> - vytvoří objekt, jehož jméno zadáte namísto závorky
add_pool <číslo> - dostanete zadaný počet Cyber modulů
psi_full - plné Psi body
toggle_inv - přepínač panelu inventáře
cycle_ammo - projíždí skrz seznam nábojů
toggle_compass - přepínač kompasu
query <0 nebo 1> - Query kurzor (1 = on 0 = off)
split <0 nebo 1> - Split kurzor (1 = on 0 = off)
shock_jump_player - skok hráče
look_cursor - dodá kurzor do Look módu
reload_gun - nabije zbraň z inventáře
swap_guns - přehazuje primární a sekundární zbraně
wpn_setting_toggle - přepíná nastavení zbraní
select_psipower - zvedne sílu Psi výběrem MFD
equip_weapon - najde a vybaví zbraň v inventáři
cycle_weapon <-1 or 1> - dokola přepíná mezi zbraněmi které se dají vybavit
psi_power - působí jako 1-5 level buttons
open_mfd - otevře MFD
stop_email - zastaví přehrávání emailu/logu
clear_teleport - odstraní existující teleportovací značky
quickbind - Quick slot
quickuse - aktivuje Quick slot
use_obj - použije věc
msg_history - zapíná/vypíná historii zpráv
play_unread_log - přehraje nepřečtený log
quicksave - uloží aktuální pozici do Quicksave
quickload - nahraje pozici z Quicksave
toggle_mouse - přepíná kurzorové a myší módy
frob_toggle - přepíná mezi módy

Názvy objektů pro použití v cheatu summon_obj:

10 nanites
20 nanites
5 nanites
ap clip
arach. organ
arachnightmare
assault rifle
basketball
big nanite pile
blast turret
brawnboost
brawnboost implant
cards med card
chem #1 (Fm Fermium)
chem #2 (V Vanadium)
chem #3 (Ga Gallium)
chem #4 (Sb Antimony)
chem #5 (Y Yttrium)
chem #6 (Cu Copper)
chem #7 (Cf Californium)
chem #8 (Na Sodium)
chem #9 (Os Osmium)
chem #10 (Ir Iridium)
chem #11 (As Arsenic)
chem #12 (Cs Cesuim)
chem #13 (Hs Hassium)
chem #14 (Te Tellurium)
chem #15 (Mo Molybendium)
chem #16 (Tc Technetium)
chem #17 (Ra Radium)
chem #18 (Ba Baruim)
chem #19 (Se Selenium)
chips
crew 2 card
crew card
crwewoman
cryo card
crystal shard
delacroix
detox patch
electro shock
emp grenade
emp rifle
emp shot
endurboost swiftboost
explode barrel
female appar.
french-epstein device
fusion cannon
fusion shot
gr. over. organ
greater over.
gren launcher
grub
grub organ
hack soft v3
he clip
heavy armor
ice pick
ice pick recycle
icend. grenade
int boost
invisible arachnid
lab assistant implant
large prism
large worm beaker
laser pistol
laser turret
light armor
maintenance tool
male appar.
malecrew
med annex key
med patch
medical kit
medium armor
midwife
midwife organ
mn. over. organ
modify sift v3
molec. analyzer
monkey brain
nanites
overlord
pellet shot box
pistol
portable battery
power cell
protocol droid
prox. grenade
psi amp
psi booster
psi patch
psi trainer
r 1 nanite
r and d card
rad barrel
rad patch
rad patch medical kit
rec crew key
recycler
reflec armor
repair soft v3
research soft v3
rifled slug box
rumbler
rumbler organ
security card
science card
shotgun
slug turret
smartboost
soda can
speed boost
standart clip
stasis field generator
stats trainer
strenght boost
swarm
swarm organ
swiftboost implant
tech trainer
timed grenade
toxin grenade
toxin grenade small prism
turret rocket
turret slug thrower
vacc suit
viral profil
weapon trainer
wide machinery
worm launcher
worm skin
wormblood
wormgoo
wormheart
wrench

Nejoblíbenější cheaty
Nejnovější cheaty

Přejít na titulní stránku portálu který přináší informace Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.