Kdo si hraje, nezlobí.
Cheaty
Abecední seznam
Ost.ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

The Sims 2 - cheaty

Přehled cheatů pro simulaci virtuálního života The Sims 2.

Nejprve stlačete kombinaci kláves Ctrl + Shift + C, čímž se vám otevře okno zadávací konzole, do které můžete vpisovat následující cheaty:
help - vypíše všechny cheaty
help [jméno_cheatu] - vypíše informace o vybraném cheatu
exit - zavře okno pro zadávání cheatů
expand - otevře/zavře okno pro zadávání cheatů
Kaching - připíše 1.000 simoleonů (peněžní měna)
Motherlode - připíše 50.000 simoleonů (peněžní měna)
Autopatch on/off - zapne/vypne automatické stahování nejnovějších aktualizací (patchů)
Moveobjects on/off - možnost přesouvat objekty
Aging on/off - zapne/vypne stárnutí SIMů
Vsync on/off - v OFF režimu urychlí grafiku (zvětší však počet grafických chyb)
Deleteallcharacters - cheat který způsobí vymazání všech SIM charakterů v okolí
Terraintype desert/temperate - tento cheat může být použit pouze v pohledu na okolí, kde přepíná mezi dvěma typy terénu
slowMotion 0-8 - urychlí hru (0 je normální rychlost, čím vyšší číslo, tím vyšší rychlost)
strechSkeleton # - velikost vašeho sima odpovídá hodnotě # (1 - správná velikost, 0.5 - poloviční velikost, 2.0 dvojnásobná velikost ...)
Sethour # - změní čas, namísto znaku # zadejte číselnou hodnotu hodnotu od 1 do 23

Cheaty pro vytváření filmů:
boolProp enablePostProcessing true/false - Zadání tohoto kódu s hodnotou true možňuje použití níže uvedených cheatů, které jsou užitečné při vytváření filmů. Tento kód je možné úspěšně použít, jen pokud máte grafickou kartu podporující funkci stínování pixelů (pixel shaders). Použijete-li tyto kódy a vaše karta stínování pixelů nepodporuje, pak obrazovka s největší pravděpodobností částečně zčerná a normální zobrazení bude možné obnovit vypnutím kódu enablePostProcessing zadáním hodnoty "boolProp enablePostProcessing false". Jestliže zapnete dodatečné zpracování a filmové scény, může při přehrávání filmových scén docházet k nežádoucím grafickým efektům.
Bloom (r g b x) - vytvoří film, ve kterém se všechno jasné rozmaže dohromady (sitcom flashbacks), "r", "g", a "b" jsou barvy hodnot (0-255) a "x" je hodnota rozmazání (0-255)
Virgnette (center centery X Y x)- vytváření filmů, ve kterých je ohnisko čisté, ale vše okolo je rozostřené (X Y - souřadnice ohniska, x - velikost rozmazání od 0.0 do 1.0)
Filmgrain # - vytváří zrnité filmy (namísto znaku # zadejte hodnotu od 0.0 do 1.0 pro hrubost zrnění)
Letterbox # - efekt širokoúhlého zobrazení (namísto znaku # zadejte hodnotu od 0.0 do 0.4 pro poměr "širokoúhlovosti")

V zadávaných cheatech jsou rozlišována malá a velká písmena.

Po napsání potvrďte zadané cheaty stlačením klávesy Enter.


Přejít na titulní stránku portálu který přináší informace